Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Gmina Miejsce Piastowe

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1999

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: