Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Błażowa

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1996

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: