Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Tyczyn

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1996

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: