Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Gmina Jasienica Rosielna

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1997

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: