Ocena zaspokojenia potrzeb społecznych w ramach opracowania strategii

Nazwa klienta: Gmina Wieliszew

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2007

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: