Badanie satysfakcji użytkowników usług publicznych

Do badania satysfakcji użytkowników usług publicznych stosowane jest narzędzie umożliwiające ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii na temat jakości świadczonych na ich rzecz usług. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość sparametryzowania opinii respondentów i wskazania mocnych i słabych stron oferty.

Produkt dostępny od stycznia 2010 roku.


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta: