Strategia komunikacyjna i zarządzania satysfakcją klienta

Nazwa klienta: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2012

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: centralny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Wdrożenie usprawnień w zakresie efektywnej strategii komunikacyjnej i zarządzania satysfakcją klienta we wskazanych urzędach administracji rządowej, w tym:- Usprawnienie komunikacji wewnętrznej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku poprzez szkolenia w zakresie właściwego zarządzania istniejącymi kanałami przepływu informacji i identyfikowania nowych możliwości komunikacyjnych.- Przeprowadzenie sesji szkoleniowo-warsztatowych z zakresu metodyki prowadzenia szkoleń, wystąpień publicznych i autoprezentacji oraz odrębne doboru narzędzi prowadzenia szkoleń zewnętrznych.- Przeprowadzenie sesji szkoleniowo-warsztatowej z zakresu technik bezpośredniej identyfikacji potrzeb klientów w trakcie odbywanych spotkań lub wizyt w siedzibie klientów. Tematyka uwzględniała w szczególności: model procedowania spraw, sposoby komunikacji z klientem, aktualność i dostępność informacji oraz inne, które pozwolą na identyfikację istotnych wymagań klientów i usprawnią działania urzędu; przeprowadzenie sesji szkoleniowo-warsztatowej z zakresu technik pozyskiwania informacji zwrotnej od klienta. - Przeprowadzenie sesji szkoleniowo-warsztatowych dla pracowników KO LUW podczas których zostały określone i omówione zasady organizacji pracy (1 sesja szkoleniowo-warsztatowa), zarządzania czasem (1 sesja szkoleniowo-warsztatowa) oraz profesjonalnej obsługi klienta (1 sesja szkoleniowo-warsztatowa).- Przeprowadzenie sesji szkoleniowo-warsztatowej, podczas której zostały określone zasady budowania pozytywnego wizerunku Urzędu.