Doskonalenie zarządzania w instytucji publicznej

Produkt obejmuje diagnozę i program usprawnienia działania instytucji publicznej. Zakres diagnozy i programu usprawnień może być pełny, obejmować fragment instytucji lub część pełnionych przez nią zadań i funkcji. Całościowy projekt doskonalenia zarządzania w instytucji publicznej obejmuje:

  • utrzymanie i eksploatację zasobów instytucji
  • udostępnianie zasobów, świadczenie usług publicznych
  • marketing publiczny
  • zasoby ludzkie instytucji
  • system zarządzania
  • finansowanie i efektywność działalności
  • inwestycje
  • współdziałanie z partnerami zewnętrznymi

Istotnym elementem tego typu działań jest analiza sprawności istniejących procesów pracy i projektowanie nowych zoptymalizowanych ich przebiegów. Ważna jest również analiza jakości współdziałania pomiędzy pracownikami instytucji w relacji hierarchicznej i poziomej (nie hierarchicznej).


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta: