Polityka szkoleniowa w służbie cywilnej wraz z wytycznymi do wdrażania

Nazwa klienta: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2012

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: centralny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: