Opracowanie procesów wewnętrznych instytucji

Obejmuje opracowanie mapy procesów oraz procesów elementarnych i przekrojowych instytucji. W wersji rozwiniętej opracowywane są również mierniki procesów. Zarządzanie w oparciu o procesy pozwala optymalizować nakłady pracy i koszty działalności instytucji. Wprowadzenie procesów do systemu zarządzania instytucją pozwala na wdrażanie systemów jakości (np. ISO 9001:2000, Model CAF, Model EFQM) oraz systemu zarządzania przez cele (MBO). W ramach projektu opracowania procesów wewnętrznych prowadzone są szkolenia pracowników.


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta:


Referencje od klienta: