Opracowanie koncepcji poprawy jakości obsługi publiczności

Nazwa klienta: Muzeum Łazienki Królewskie

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2013

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: kultura

Rodzaj produktu:


Opis:

Opracowanie koncepcji poprawy jakości obsługi publiczności i jej prezentacja kadrze kierowniczej i pracownikom