Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Nazwa klienta: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2015

Poziom zarządzania: centralny

Rodzaj produktu:


Opis:

Wdrożenie usprawnień w zakresie efektywnej strategii komunikacyjnej i zarządzania satysfakcją klienta we wskazanych urzędach administracji rządowej. Prócz badań satysfakcji klienta wykonano:

 • warsztaty wprowadzające dla członków 75 zespołów projektowych
 • badanie obszaru komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej –
 • analiza desk research w 75 urzędach
 • 75 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI)
 • Badanie Delphi
 • badanie Mystery Calling
 • opracowanie listy procesów obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego w 75 urzędach
 • 22 jednodniowych warsztatów dot. badań satysfakcji klienta
 • raporty z badań oraz rekomendacji i planów optymalizujących w obszarze komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym (75 raportów dedykowanych)
 • raporty zbiorcze cz. 1 Diagnoza komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym oraz cz.2 Rekomendacje działań usprawniających komunikację z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • 20 dwudniowych warsztatów z zarządzania procesowego
 • Identyfikacja, priorytetyzacja, zmapowanie i dokonanie optymalizacji procesów obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego (po 10 procesów w każdym z 75 urzędów)
 • Opracowanie standardów obsługi klienta zewnętrznego
 • 4756 godzin doradztwa bezpośredniego w 75 urzędach
 • 18 dwudniowych warsztatów z efektywnej komunikacji wewnętrznej
 • 30 dwudniowych warsztatów: Standardy obsługi klienta zewnętrznego
 • 30 dwudniowych warsztatów: Profesjonalna komunikacja z klientem zewnętrznym
 • 75 katalogów i 1 908  kart usług dla 75 urzędów oraz ich wzorów, które mogą zostać powielone w poszczególnych typach urzędów.
 • 50 warsztatów w ramach intermentoirngu 
 • Autoewaluacja wdrożonych rozwiązań
 • Nakręcenie dwóch filmów edukacyjnych i ich postprodukcja
 • Poradnik dot. efektywnej komunikacji w urzędach administracji rządowej