Wykonanie analiz wykonalności

Nazwa klienta: Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Województwo: śląskie

Rok realizacji: 2015

Poziom zarządzania: regionalny

Rodzaj produktu:


Opis:

Wykonanie analiz wykonalności w ramach przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym