Analiza dla celów wszczęcia procedury w ramach PPP

Nazwa klienta: Park Wodny w Sanoku Sp. z o.o.

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2010

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: infrastruktura

Rodzaj produktu:


Opis:

Analiza dla celów wszczęcia procedury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.Zakres opracowania obejmował:

  • Analizę interesariuszy,
  • Analizę SWOT,
  • Analizę otoczenia,
  • Analizę alokacji ryzyka