Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w województwie pomorskim

Nazwa klienta: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Województwo: pomorskie

Rok realizacji: 2014

Poziom zarządzania: regionalny

Rodzaj produktu:


Opis:

Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego-konwergencja technologiczna" w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Pomorskiego pn. "System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu