Warsztaty i opracowanie analizy SWOT/TOWS

Nazwa klienta: EGO S.C.

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2019

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Warsztaty i opracowanie analizy SWOT/TOWS RIS 20+, CELÓW ORAZ DZIAŁAŃ RIS KONCEPCJA WZORCOWEGO DZIAŁANIA KONSULTACYJNEGO