Plan realizacyjny do strategii

Plany realizacyjne służą operacjonalizacji strategii. Zawierają rozwiązania strukturalne i organizacyjne dotyczące sposobu wdrażania strategii, rozwiązania systemowe i narzędziowe, przypisaną odpowiedzialność organizacyjną i personalną, etapy i harmonogram realizacji zadań, bilans zasobów do realizacji zadań, źródła finansowania, montaż finansowy przedsięwzięć.


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta: