Aktualizacja planu operacyjnego

Nazwa klienta: Miasto Lubartów

Województwo: lubuskie

Rok realizacji: 2008

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: