Aktualizacja planu operacyjnego

Nazwa klienta: Starostwo Powiatowe w Brzozowie

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2007

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: