Aktualizacja planu operacyjnego

Nazwa klienta: Gmina Haczów

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: