Opracowanie planu realizacyjnego Warszawskiego Parku Technologicznego.

Nazwa klienta: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2007

Zamawiający: Ośrodek Przetwarzania Informacji

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: nauka

Rodzaj produktu: