Plan Rozwoju Miejscowości Baligród

Nazwa klienta: Gmina Baligród

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2007

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: