Ewaluacja Strategii Województwa Pomorskiego

Nazwa klienta: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Województwo: pomorskie

Rok realizacji: 2020

Poziom zarządzania: regionalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Recenzja i udział w panelu poświęconym Ewaluacji Strategii Województwa Pomorskiego