Weryfikacja i aktualizacja części programowej Planu strategicznego ULC

Nazwa klienta: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2014

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Weryfikacja i aktualizacja części programowej Planu strategicznego Urzędu Lotnictwa Cywilnego na lata 2011-2015