Plan Strategiczny Rozwoju Gminy Brzyska

Nazwa klienta: Gmina Brzyska

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 1999

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: