Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022

Nazwa klienta: Urząd Miasta Ustka

Województwo: pomorskie

Rok realizacji: 2017

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: