Przebudowa drogi gminnej ul. Potockiego w Łężanach

Nazwa klienta: Gmina Miejsce Piastowe

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: