Studia wykonalności

Dokument opracowywany dla konkretnego przedsięwzięcia celem wykonania diagnozy rzeczywistych problemów i wypracowania wariantowych rozwiązań, co pozwala na określenie właściwego zakresu rzeczowego projektu i wskazania, które z proponowanych rozwiązań jest najlepsze z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Następnie dokonywany jest wybór opcji, której realizacja jest najkorzystniejsza w odniesieniu do postawionych problemów. Ponadto studium wykonalności obejmuje analizę i wybór optymalnych rozwiązań instytucjonalnych, wykazuje finansową i administracyjną wykonalność, trwałość rezultatów oraz analizuje pod względem środowiskowym wykonalność projektu


Produkt został zrealizowany dla:


Referencje od klienta: