Przebudowa drogi gminnej Nr 14423R Szczepańcowa – Zręcin – Świerzowa

Nazwa klienta: Gmina Chorkówka

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: