Budowa i przebudowa sieci wod. wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Nazwa klienta: Miasto Dynów

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu:


Opis:

Pełna nazwa studium wykonalności, to: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remont, budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla miasta Dynowa