Studium Wykonalności dla projektu rewitalizacji Gmachu Audytoryjnego

Nazwa klienta: Uniwersytet Warszawski

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2013

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu:


Opis:

Studium Wykonalności dla projektu rewitalizacji Gmachu Audytoryjnego znajdującego się na terenie Kampusu Centralnego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28