Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie wraz z budową kolektora

Nazwa klienta: Gmina Zarszyn

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2006

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: