Studium wykonalności dla rewitalizacji pomieszczeń Kasyna Oficerskiego

Nazwa klienta: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Województwo: mazowieckie

Rok realizacji: 2017

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny, infrastruktura

Rodzaj produktu:


Opis:

Opracowanie studium wykonalności dla rewitalizacji części pomieszczeń zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego w Modlinie Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z otoczeniem