Budowa systemu kanalizacji dla potrzeb rozwoju sektora MŚP w Gm. Lesko

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Lesko

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2005

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: