Przebudowa ul. Szkolnej w Miejscu Piastowym

Nazwa klienta: Gmina Miejsce Piastowe

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu:


Opis:

 wraz z budową zatoki autobusowej