Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarszyn w Gminie Zarszyn

Nazwa klienta: Gmina Solina

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2006

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: