Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej

Nazwa klienta: Gmina Dydnia

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: