Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków

Nazwa klienta: Gmina Besko

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: