Przebudowa drogi gminnej nr 113401R Kołaczyce–Sowina w km 1+758 – 4+651

Nazwa klienta: Gmina Kołaczyce

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu:


Opis:

Etap I