Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Baligrodzie

Nazwa klienta: Gmina Baligród

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: