Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Solinie

Nazwa klienta: Gmina Solina

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: