Poprawa jakości powiązań drogowych Powiatu Krośnieńskiego

Nazwa klienta: Starostwo Powiatowe w Krośnie

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: