Modernizacja ujęcia wody ze stacją uzdatniania w miejscowości Polańczyk

Nazwa klienta: Gmina Solina

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2005

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: