Podniesienie atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce

Nazwa klienta: Gmina Zarszyn

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu:


Opis:

Podniesienie atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce poprzez przebudowę drogi gminnej 2206R Długie – Pielnia od km 0+010 do km 2+635