Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla poł. części miasta Zagórz

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Zagórz

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2005

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: