Przebudowa drogi gminnej tzw. ul. Szewskiej w Targowiskach

Nazwa klienta: Urząd Miasta w Krośnie

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: