Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Leska

Nazwa klienta: Miasto i Gmina Lesko

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Uspołecznienie: produkt jest uspołeczniony

Poziom zarządzania: lokalny

Obszar: ogólny

Rodzaj produktu: