Przebudowa dróg gminnych Nr 1098 oraz Nr 3048/1i 3048/2 w Nozdrzcu

Nazwa klienta: Gmina Nozdrzec

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: