Przebudowa drogi gminnej Nr 14420R Żeglce - Debrza

Nazwa klienta: Gmina Chorkówka

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2004

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: