Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Iwierzyce

Nazwa klienta: Gmina Iwierzyce

Województwo: podkarpackie

Rok realizacji: 2008

Poziom zarządzania: lokalny

Rodzaj produktu: